Mikä on ilmaverhon tarkoitus?

Ilmaverhon (kutsutaan myös nimellä ilmasulku, ilmapuhallus, oviverho) tarkoitus on ensisijaisesti säästää lämmityskustannuksista syntyvää energiahukkaa estämällä lämmitetyn sisäilman ulos pääsy ja kylmän ulkoilman sisälle pääsy muodostamalla oviaukkoon ilmasulun, ilmaverhon.  Ilmaverho estää vetoisuutta oviaukossa, vedon, pölyn, hiekan ja syksyn lehtien sisälle pääsyn ja luo miellyttävämmät työolosuhteen sisällä työskenteleville.


Onko ilmaverhon oltava varustettu lämmityksellä?

Lämmitys ei ole ilmaverhon toiminnan kannalta välttämätön.  Lämmitysominaisuus nostaa ilmaverholaitteiston investointi-, asennus- ja käyttökustannuksia. Lisäksi se laskee ilmanpuhalluksen tehokkuutta, koska usein ilma puhalletaan lämpöpatterin läpi.


Miksi ilmaverho-laitteita myydään lämmitysomi-naisuudella?

Joissakin tapauksissa tilassa, johon ilmaverholaitteisto asennetaan, ei ole lainkaan lämmitystä. Tällöin voidaan laitteisto varustaa myös lämmityksellä lämmittämään sisätilaa.


Onko ilmaverho-laitteissa suodatinta?

JetAir -ilmaverholaitteistoihin on lisävarusteena saatavilla suodatinyksikkö. Siinä on ensiluokkainen EUROVENT sertifioitu 10 pussinen M6 –suodatin, jonka ilman epäpuhtauksien erottelukyky on hyvin korkea.


Saako JetAir -ilmaverho-laitteet myös asennettuna?

Kyllä.  Voimme tarjota JetAir -ilmaverholaitteet myös asennettuna.


EC-puhaltimet tunnetaan yleensä uusimmasta energiatehokkaasta ilmanvaihtotekniikastaan.
EC on lyhenne sanoista Electronically Commutated eli elektronisesti kommutoitu ja se tarkoittaa tässä puhallinta, jossa on harjaton DC-moottori. DC-perusmoottorit käyttävät hiiltä, harjoja ja kommutointiyksikköä virran suunnan vaihtamiseen ja pyörivän roottorin magneettikentän napaisuuden määrittämiseen. Tämän sisäisen roottorin ja kiinteiden kestomagneettien vuorovaikutus indusoi sen pyörimisen.

EC-moottoreissa mekaaninen kommutointi on korvattu elektronisella piirillä, joka syöttää tarvittavan määrän apuvirtaa oikeaan suuntaan tarkalleen oikeaan aikaan virheetöntä moottorin ohjausta varten. Asioita on yksinkertaistettu käyttämällä kiinteää staattoria, jossa on kiinteät käämitykset. Kestomagneetit on kiinnitetty roottorin sisälle puhaltimensiipipyöriin.

Harjattomat DC-moottorit ovat olleet käytössä monta vuotta, mutta niiden käyttöön on aina tarvittu erillinen DC-teholähde. Vain vaihtovirtaa käyttävissä sovelluksissa tämä aiheuttaa lisäkustannuksia ja tekee käytön monimutkaiseksi.
EC-puhaltimissa elektroniikka on integroitu. Puhallin voidaan kytkeä suoraan vaihtovirtaverkkoon. Lisäksi kommutoinnin ansiosta elektroniikka muuttaa vaihtovirran tasavirraksi ja ohjaa puhallinnopeutta säätämällä moottorin saamaa virtaa. DC-moottorit ovat noin 30% tehokkaampia kuin AC-moottorit. Potentiometrin kytkemisen jälkeen käytössä on portaaton nopeudensäätö. Ei triakkeja, taajuusmuuttajia tai ujeltavaa meteliä, sillä EC-moottori, jossa on nopeudensäätö, on käytännössä äänetön.

Mitä ”EC” JetAir -puhallin-merkinnässä tarkoittaa? Mitä erikoista on EC-puhalti-missa?


Kosteisiin tiloihin, kuten autonpesuhallit, vaaditaan laitteistolta P65- vaatimukset.

JetAir IP65 –ilmaverholaitteisto sopii tällaisiin käyttötarkoituksiin.  (Esim. JetAir 355 EC sopii kosteiden tilojen ilmaverhoksi, mikäli puhallin asennetaan esim. seinän taakse kuivaan tilaan. Tällöin kosteassa tilassa on vain suutinputki).

 

Voidaanko ilmaverho-laitteisto asentaa kosteisiin tiloihin?


Mikä on JetAIr -ilmaverho-laitteiston toimitusaika?

JetAir –ilmaverholaitteistot valmistetaan Suomessa käsin asiakaskohtaisesti. Toimitusaika, määrästä riippuen on 2–3 viikkoa.


Mistä materiaalista Jet Air – ILMA- verholaitteiS-toT valmiste-taan?

Tavanomaisista ilmaverholaitteista poiketen JetAir 355  ja 400 EC –puhallin- ja suodatinyksiköt valmistetaan ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista. Näin saadaan laadukas, hyvän näköinen, kestävä ja kevyt rakenne. JetAir IP65, 250 EC ja 1300 EC - puhallinyksiköt valmistetaan kemikaaleja kestävästä polyeteenistä. Suutinputket valmistetaan joko ruostumattomasta teräksestä tai edullisemmasta galvanoidusta materiaalista asiakkaan toivomusten mukaisesti.


Voidaanko ilmaverho-laitteisto asentaa rakennukseen jälkikäteen?

Kyllä voidaan. On vain varmistettava, että sille löytyy riittävästi tilaa rakennuksen sisällä oviaukon reunoilta tai oven yläpuolelta.  Asennus suoritetaan pinta-asennuksena kannakkeiden varaan.